ELINOVA 768 Timmer inmätningsram

ELINOVA 768 är en skuggmätram med en eller flera ridå-fotoceller