Om

Vi utför projektering av all automation inom sågverks och träförädlings industri främst inom Sverige men också en del export såsom Norge, Finland Baltländerna och övriga Europa.

Exempel på utrustningar som vi levererar.

  • Sorterstyrningar för justerverk, råsortering, timmersortering och avancerade hyvellinjer.
  • Paketregistrering med olika typer av längdmätning 1mm, 1cm, 1dm, 3dm.

Exempel på produkter som vi levererar.

  • ELINOVA Centimeter mätram med 1cm upplösning för längdmätning 0-6m.
  • ELINOVA Timmermätram med 1 eller flera mätriktningar för timmersortering eller timmerintag
  • ELINOVA VMF-godkänd mätram typ ELINOVA 768 godkänd för timmerinmätning sedan 1994
  • ANDOR-stolen Operatörsstol för Sortering, Sågstyrning, Inmätning mm.
  • ANDOR Laser tjockleksmätare för mätning av tjocklek och bredd på bräder/plank.